merder.jpg

Vi jobber for rene fjorder for et rikt marint liv

Fisk er den 5. største eksportvaren i Norge i følge Statistisk sentralbyrå¹. Samtidig står fiskenæringen for et utslipp tilsvarende mer enn det dobbelte av hele Norges befolkning². Dette fører til bekymring for overgjødsling, som kan føre til færre dyr og planter, med påfølgende tap for fiskenæringen selv, friluftsliv og turisme. I mai 2018 døde mer enn 8 millioner oppdrettslaks grunnet en plutselig økning i algebestanden³. Denne økningen er et resultat av overgjødsling. Dette tilsvarer et tap på rundt ti milliarder kroner i følge tall fra fisk.no og wikipedia. Vi ønsker å spare havet for disse utslippene, og samtidig hjelpe fiskenæringen å være mer bærekraftig.

 
Screenshot 2021-02-07 at 22.38.39.png

Om oss

Vi i Cycle jobber som et team, der alle viktige avgjørelser diskuteres og avgjøres i et fellesskap. Selv om hver ansatt har hvert sitt ansvarsområde, samarbeider vi i grupper for å oppnå best mulig resultater. Rollene er utdelt slik at vi har noen som sikrer at noen har ansvaret for hvert fagområde, og de er valgt basert på hver enkeltpersons egenskaper. Vi har valgt å jobbe som en samarbeidsfokusert klankultur. Når noe skal gjøres deler vi opp bedriften i team basert på de ansattes forskjellige styrker. Ved å fokusere på oppgaver, bruker vi alle ressursene fra virksomheten, der det finnes behov for det.

 
merdereee.jpg

Mål

Cycle sitt overordnede mål er å ta opp bunnslam fra oppdrettsmerdene. Deretter sikter vi på å få produktet ut i markedet og å skape en bærekraftig sirkulærøkonomi der alle ledd tjener på å bruke vår tjeneste. Et langsiktig mål vi strekker oss etter, er å kunne utnytte slammet til produksjon av fiskefôr.

 

KONTAKT OSS

Suhms gate 6, 7012 Trondheim, Norway

960 15 552

Thanks for submitting!